KPSS iptal edilecek mi? Devlet Denetleme Kurumu müfettişleri ÖSYM’ye gitti

Posted by

Son dakika haberi!

Devlet Denetleme Konseyi (DDK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu İşçi Seçme İmtihanına (KPSS) yönelik argümanlarla ilgili incelemelerine başladı.

31 Temmuz’da yapılan KPSS’de çıkan soruların, imtihandan evvel bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı öne sürüldü.

İddia ÖSYM tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu‘na talimat verdi.

İnceleme sonucunda elde edilen bilgilerin titizlikle kıymetlendirilerek gerekli adımların acilen atılacağını söyledi. Erdoğan, “Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz” dedi.

ERDOĞAN’A RAPORLANACAK

DDK müfettişleri, bugün ÖSYM’nin Bilkent yerleşkesine gitti. Müfettişler, kurum yetkilileriyle yapacakları görüşmeler ve ilgili ünitelerdeki araştırmalarının akabinde incelemeyi tamamlayacak ve inceleme sonucu hazırlanacak rapor Cumhurbaşkanı’na sunulacak.

”PROBLEMLİ BİR DURUM VAR GÖZÜKÜYOR”

Öncesinde NTV’ye konuşan Devlet Denetleme Kurumu Lideri Yunus Arıncı “Problemli bir durum var gözüküyor” dedi. Arıncı, rapor için bir müddet öngörmediklerini de kelamlarına ekledi.

2022 KPSS İPTAL EDİLECEK Mİ?

İddialara mevzu olan soru sayısının 20-30 olarak belirtiliyor.

İhtimaller ortasında yer alan soru iptali durumunda KPSS puanlarını epeyce fazla etkileneceğini, bu yüzden de imtihanın iptal edilmesinin çok daha güçlü bir mümkünlük olduğu söyleniyor.

İddiaların araştırılması sürecinde ÖSYM Lideri Prof. Dr. Halis Aygün ise vazifeden alınmıştı.

DENETLEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organı olarak vazife yapan ve lider ile 8 üyeden oluşan konsey, yönetimin hukuka uygunluğunun, tertipli ve verimli halde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması maksadıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her seviyedeki personel ve patron meslek kuruluşlarında, kamuya faydalı derneklerle vakıflarda her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapabiliyor.

GİZLİ DOKÜMANLAR BİLE İNCELEME ALTINDA

Kurul, yetkileri kapsamında bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırabiliyor, onlarla direkt yazışabiliyor, elektronik ve fiziki ortamdaki zımnî yahut açık her türlü bilgi, evrak, defter, kayıt, envanter, materyal, mühimmat, taşınır ve taşınmazları, süreç ve olayın her safhasında inceleyebiliyor.

Devlet Denetleme Şurası, çalışmaları sonucunda kontrol raporu, inceleme raporu, araştırma raporu, ön inceleme raporu, soruşturma raporu, disiplin soruşturması raporu ve/veya acele durum raporu hazırlıyor.

KPSS’nin birinci tipi geçen hafta sonu yapılmıştı.

GİZLİLİK ESAS

Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerinde zımnilik temeliyle çalışılıyor. Raporların saklılık derecesine raporun son formunun verileceği heyet toplantısında karar veriliyor. Raporların yayımlanıp yayımlanmayacağı konseyde kararlaştırılıyor.

60 GÜN MÜHLET VAR

Denetime tabi ilgili, bağlı yahut bağlı kurum ve kuruluşların, şura raporları üzerine hazırlayacakları yanıtlarını varsa idare konseylerinden yoksa yetkili organlarından geçirmek kaydıyla raporu aldıkları tarihten başlayarak 45 gün içinde ilgili bakanlığa, ilgili bakanlıkların kendi görüşlerini de ekleyecekleri yanıtları 15 gün içinde heyete göndermesi gerekiyor.

Denetlemeler sırasında karşılaşılan ve acele önlem alınmadığında tamiri güç sonuçlar doğuracağı anlaşılan olay, iş, süreç ve kararların ortaya çıkmasından evvel yahut sonra oluşabilecek mümkün ziyan ve olumsuz tüzel sonuçların engellenmesi hedefiyle incelenmesi ve araştırılması gereken konuların varlığı halinde, direkt konsey liderinin onayı ile ilgili kontrol ve soruşturma gruplarınca çalışmalara başlanıyor.

CUMHURBAŞKANI’NA SUNULACAK

İvedi durumlarda kontrol ve soruşturma gruplarınca hazırlanacak özet Tez Durum Raporu, şurada öncelikle görüşülerek şura liderince Cumhurbaşkanına sunuluyor. Cumhurbaşkanına sunulan Çabuk Durum Raporları, Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda sonuçlandırılıyor.

SORUŞTURMA KARARI CUMHURBAŞKANI’NDA

İvedi durum raporlarında, raporun hazırlanma münasebeti, durumun ivediliği, olay, iş ve süreçler ve kararların doğuracağı beklenen sonuçlar ile alınması gereken önlemlere yer veriliyor. Cumhurbaşkanına sunulan Çabuk Durum Raporları Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda sonuçlandırılıyor, Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda ilgililer hakkında soruşturma açılabiliyor.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.