Sağlık sigortasında zam kapıda

Posted by

Selçuk ALTUN

Türk Tabipleri Birliği (TTB), yıllık enflasyon oranındaki yükseliş üzerine TTB-HUV özel hekimlik katsayı oranını ve işyeri hekimliği asgari sözleşme ücretlerini yılın ikinci yarısı için yeniden belirledi. Karara göre; 1 Temmuz – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında olmak üzere TTB-HUV özel hekimlik katsayı ve işyeri hekimliği asgari sözleşme ücretleri artış oranı yüzde 37,50 olarak revize edildi. Yılbaşında gerçekleştirilen yüzde 36’lık artış dikkate alındığında, 1 Temmuz itibariyle kümütalif yüzde 87’lik bir artış yaşanmış olacak.

TTB’nin yeniden belirlediği bu tarife, sigorta şirketlerine ciddi bir yük getirecek. Sektör, yeni artışı mevcut poliçelere yansıtamayacağı için geçmiş yükler sorunu ile karşı karşıya kalacak. Vatandaş açısından ise bu zam anlamına geliyor.

Bilindiği üzere; TTB’nin katsayısı aslında referans tarifedeki hizmet kalemlerini gelecek fiyat artışını belirten bir uygulama. Sigorta şirketleri, özel hastanelerle hizmet alım sözleşmesi yaparken tek tek hizmet kalemi bazında anlaşma yerine bir referans tarifeye dayanarak işlemi gerçekleştiriyor. Anlaşmayı yaparken ya TTB’nin referans tarifesini ya da kamunun kullandığı Sağlık Uygulama Tebliği olan SUT fiyat tarifesini baz alıyor. Genellikle kullanılan tarife TTB’nin asgari ücret tarifesi olduğu için de buradaki katsayı değişikliği anlaşmaların satın alma fiyatlarında yükseliş anlamına geliyor.

Poliçe fiyatlarına yansıyacak

Diğer taraftan, 1 Temmuz’dan itibaren sağlık sigortası poliçelerinde en az bu oranda zam yaşanacak. Fakat, medikal enflasyon sadece Türk Tabipler Birliği’nin açıkladığı bu tarifeden oluşmuyor. Medikal malzeme fiyatları ve ilaç fiyatları da medikal enflasyonu oluşturuyor. Bunlar da döviz bazlı olarak fiyatlandığı için fiyat artışlarının çok daha yüksek boyutlara çıkabileceği konuşuluyor.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.